Welkom op MiniatuurA.nl!

In de DC-Car decoder zijn een aantal automatische functies ingebouwd. De functies worden aangestuurt door 2 magneten die zich in het wegdek bevinden. Als ontvanger dient er een optionele Hallsensor onder de auto’s aangebracht te worden.

De volgende automatische functies zijn beschikbaar:

  1. De zwaailichten worden bij het passeren van de eerste magneet Ingeschakeld, en bij de tweede weer uitgeschakeld.
  2. Bushalte. Bij het passeren van de eerste magneet remt de bus af en geeft richting aan naar rechts ten teken dat hij bij een bushalte gaat stoppen.

Bij het passeren van de tweede magneet stopt de bus en wordt eventuele verlichting aan gezet.

Na het verlopen van de ingestelde wacht tijd gaat de linker richtingaanwijzer aan en vertrekt de bus weer. Na enige tijd gaat de linker richtingaanwijzer weer uit.

Alle parameters zijn d.m.v. CV´s instelbaar.

Door in de decoder aan te geven om welk soort voertuig het gaat, wordt bepaald of en hoe het voertuig op de magneten moet reageren. Een andere variant van de bushalte functie is bijv. een vuilniswagen die van huis tot huis rijdt en overal stopt. Hiertoe wordt voor ieder huis twee magneten onder het wegdek aangebracht.