Welkom op MiniatuurA.nl!

Al sinds 1987 timmert Faller met het huidige Faller Car Systeem letterlijk en figuurlijk aan de (model) weg, dat is nu dus alweer meerdere decenia.

Bij dit systeem zijn de voertuigen voorzien van een motor, accu en een stuur mechaniek met magneetje. Dit magneetje volgt een in het wegdek aangebrachte ijzerhoudende draad.

 Op deze wijze vindt er een nagenoeg onzichtbare geleiding van het voertuig plaats. Een geniale oplossing, en optisch een hele verbetering vergeleken bij de voorganger van het Faller Car Systeem, het FALLER A.M.S.

 

Dit A.M.S. systeem was gebaseerd op wegdekdelen die voorzien zijn van een geleider gleuf en twee stroomvoerende strips voor de energievoorziening van de voertuigen, ook wel bekend onder de naam slotcar. Lees hier meer over A.M.S.

Eigenlijk was de schaal veel te groot voor HO 1:87, dat is op de foto hiernaast wel te zien.

Maar voor die tijd was het een heel leuk systeem. Met dit systeem maakte ik dan ook kennis toen ik een jaar of 15 was. Het was zelfs mogelijk om met een stukje elektronica per rijbaan 2 auto’s onafhankelijk van elkaar te kunnen besturen. Ook de werkende overweg bracht, een voor die tijd, ongekend stuk speelgenot.

Maar terug nu naar het huidige Faller Car Systeem kortweg FCS genoemd. Dit systeem bestaat uit de volgende componenten:

Verschillende auto’s Een rijdraad Stopspoelen Parkeerspoelen Splitsingen Bij het FCS rijden de auto’s zelfstandig, de geleiding wordt gedaan door een ijzerhoudende draad in het wegdek te verwerken. Een magneetje op de sleper van de stuurinrichting zorgt ervoor dat de auto het spoor van de draad volgt.

De geleiding is dus nagenoeg onzichtbaar, optisch een hele verbetering t.o.v. het A.M.S. systeem. Een ander groot verschil is de stroomvoorziening. Iedere FCS auto is voorzien van een accu die van tijd tot tijd opgeladen moet worden. Om de auto’s van buitenaf te kunnen beïnvloeden is er tevens voorzien in een zgn. reedcontact. Een reedcontact is een contact welke door een magneetveld bedient wordt. Dit contact is ingebouwd in de auto. M.b.v. een elektromagnetisch spoel wordt het zo mogelijk om de auto’s te laten stoppen op de plaats waar deze zgn. stopspoel is ingebouwd. Daarnaast zijn de FCS voertuigen uiteraard nog voorzien van een aan/uit schakelaar.

Alles bijelkaar een niet al te ingewikkeld maar toch heel leuk systeem om rijdende auto’s op de baan te krijgen die, in tegenstelling tot het A.M.S., wel op schaal zijn. Het zal duidelijk zijn dat door de eenvoudig opzet er maar beperkte mogelijkheden zijn die een niet al te realistisch weggedrag vertonen (denk daarbij maar aan het abrupt stoppen en optrekken bij een stopspoel). De FCS voertuigen zijn afhankelijk van de beschikbare ruimte voorzien van 1 of 2 accu’s en rijden dan ook op 1,2V of 2,4V spanning. Dit is een hele lage spanning. Het spreekt voorzich dat de gebruikte electromotortjes ook heel klein zijn en op deze lage spanning hun werk moeten doen. De rijtijd is dan ook afhankelijk van de grote van het model. Des te meer ruimte er is voor de accu’s des groter de accu capaciteit kan zijn en daarmee is de rijtijd dan ook langer.

Dat er heden ten dage meer, ja zelfs veel meer, kan dan het standaard “Stop and Go” systeem van Faller kunt u lezen in het DCCAR gedeelte van deze website. Over verbeteringen in het geleiding systeem leest u meer in de hoofstukken “Magneetband” en “Aanleg demo baantje”.

De verschillende auto’s:

De aandrijving geschiedt over het algemeen met een worm/tandwielcombinatie die direct verbonden is met de achteras. De vooras is vergelijkbaar met die van een tractor, een pendelas dus, zodat de auto’s een maximaal contact met met wegdek hebben en houden. Aan de pendel as zitten de wielen die doormiddel van fusee en een stuurstang kunnen sturen. Aan de stuurstang is een koperen sleper bevestigd waar een klein magneetje op aangebracht is. Dit magneet zal de rijdraad willen volgen en daarmee de auto sturen.

Als stroomvoorzien zijn afhankelijk van het type auto, één of meerdere accu’s aangebracht. Deze accu’s zijn via een driepoli ge connector aan de onderzijde op te laden. De middelste pool is de plus de beide andere polen zijn de min. Op deze manier kan er nooit een met een verkeerde polariteit geladen worden. Veelal zijn de accu’s van het NiMH type welke een spanning van 1,2Volt per stuk afgeven. Het zal duidelijk zijn dat bij zulke lage spanningen een soepele loop de rijtijd positief beïnvloeden zal. Net als in werkelijkheid zijn motortype, overbrenging, soort banden, wegdek, lagering van assen, etc. allemaal van belang voor een optimale prestatie van de auto.

Het aan/uit zetten gebeurd d.m.v. een kleine schakelaar. Daarnaast is er voorzien in een zgn. reedcontact. Dit is een glazen buisje, al dan niet in plastic, met daarin een schakelcontact wat reageert op magneetvelden. Hiermee is het mogelijk om van buitenaf de auto’s te laten stoppen/rijden.

Grof weg zijn er twee type auto’s:

Grotere auto’s zoals trailers met oplegger, bussen, vrachtwagens, enz. deze hebben 2 accu’s. En rijden dus op een spanning van 2 x 1,2V = 2,4Volt en zijn veelal uitgevoerd met een reedcontact welke de motor in stopstand kortsluit, de zgn. motorrem. Omdat deze modellen meer gewicht hebben en een iets langere uitloop is deze motorrem nodig anders rijden ze door op plaatsen waar ze zouden moeten stoppen.

Kleinere auto’s zoals personenwagens, bestelbusjes e.d. hebben slechts 1 accu en veelal een enkelvoudig reedcontact. De remweg is van nature al kort dus een motorrem is hierbij niet nodig. deze modellen rijden dus slechts op 1,2Volt spanning!!

De Rijdraad:

De standaard rijdraad van Faller is voorzien van een coating die de vorming van roest tegen gaat. Deze rijdraad wordt in het oppervlakte van de grondplaat weggewerkt. Hiertoe wordt er een klein gleufje gefreesd, Faller heeft hiervoor een speciale apparaatje in de handel gebracht. De draad wordt daarna weg geplamuurd zodat een goed vlak wegdek ontstaat. Hierop wordt vervolgens de Faller straatverf aangebracht als afwerking.

De Stopspoelen:

Deze Stopspoelen worden in het wegdek weggewerkt. Staat er spanning op dan wordt het reedcontact in een voorbij rijdende auto bekrachtigd en zal deze stoppen. Wordt de spanning uitgeschakeld dan rijdt de auto weer verder. Stopspoelen zijn bedoelt voor korte stops.

De Parkeerspoelen:

Wilt u een auto langere tijd stil laten staan dan zijn er Parkeerspoelen. Deze spoelen hebben een permanent magneetveld wat wordt op geheven door er een spanning op te zetten. Hierdoor komt het reedcontact in rust toestand en zal de auto gaan rijden.

De Splitsingen:

De elektrische splitsing heeft een spoel met een kleine permanent magneet er op. Wordt er spanning op gezet dan zal de spoel de permanent magneet ophoog drukken waardoor de sleper aan de vooras in de afbuigende richting gestuurt wordt zodat de auto afslaat.