Welkom op MiniatuurA.nl!

Met deze bouwstenen kunnen de auto´s ook zonder digitale centrale aangestuurd worden. In het kort is de werking als volgt: Een chip op de print stuurt continue een commando naar de aangesloten infrarood LED’s die op hun beurt het commando overdragen naar een auto die binnen bereik van de infrarood LED komt. Het uitgezonden commando wordt door alle auto’s met DC-Car decoder ontvangen en verwerkt en werkt dus onafhankelijk van het decoder adres. Door de infrarood LED’s via schakelcontacten te verbinden met de functiebouwsteen kunnen we dus zonder digitale centrale of computer met software, toch de auto’s bepaalde functies laten uitvoeren zoals bijv. licht aan/uit, versnellen/vertragen, stoppen, enz. Tot voor kort bestonden er 8 verschillende (A t/m H) bouwstenen. Met de komst van de nieuwe functiebouwsteen SW is het mogelijk geworden om middels jumpers of dipswitches één van de 8 bouwstenen te simuleren. Deze nieuwe functiebouwsteen vervangt daarmee dan ook de oud  bouwstenen A t/m H.

Iedere bouwsteen heeft acht uitgangen (zenders) voor het aansluiten van infrarood LED’s, waarmee de verschillende functies in de auto’s bediend worden. De LED’s wordt langs de kant van de weg geplaatst, daar waar een bepaalde functie geschakeld moet worden. Met de functiebouwstenen kunt u een gevarieerd afwisselend rijgedrag verkrijgen zonder de inzet van een digitale centrale. De inzet van de infrarood stop functie van een bouwsteen dragen zorg voor afremmen van de auto’s. De auto’s hebben een ingebouwde optrekvertraging en zullen dus weer langzaam optrekken als het stop commando wordt opgeheven. De functies zijn zo over de verschillende bouwstenen verdeeld dat er steeds zinvolle combinaties beschikbaar zijn.

Bouwsteen A heeft algemene functies om een eenvoudige auto te sturen:

Aansluiting 1: Snelheid op rijstand 0 (werkt dus als de Faller stopspoel) Aansluiting 2: Verlichting AAN Aansluiting 3: Verlichting UIT Aansluiting 4: Richting aanwijzer links AAN Aansluiting 5: Richting aanwijzer rechts AAN Aansluiting 6: Richting aanwijzer UIT Aansluiting 7: Snelheid op rijstand 14 Aansluiting 8: Snelheid op rijstand 28

Bouwsteen B completeert bouwsteen A t.b.v. de functies van een voertuig voor de hulpdienst:

Aansluiting 1: Snelheid op rijstand 0 (werkt dus als de Faller stopspoel) Aansluiting 2: Alarmlichten AAN Aansluiting 3: Knipperlichten UIT Aansluiting 4: Zwaailichten AAN Aansluiting 5: Zwaailichten UIT Aansluiting 6: Flitsers AAN Aansluiting 7: Flitsers UIT Aansluiting 8: Snelheid op rijstand 28

Bouwsteen C beschikt over de uitgebreide lichtfuncties en meer rijstanden. Interessant daarbij zijn de functies rijstand +2 en –2. Hiermee kan bijv. bergopwaarts meer gas gegeven of bergafwaarts de snelheid verlaagt worden.

Aansluiting 1: Verlichting uitgang 2 AAN Aansluiting 2: Verlichting uitgang 2 UIT Aansluiting 3: Verlichting uitgang 3 AAN Aansluiting 4: Verlichting uitgang 3 UIT Aansluiting 5: Snelheid verhogen met 2 rijstanden Aansluiting 6: Snelheid verlagen met 2 rijstanden Aansluiting 7: Snelheid op rijstand 10 Aansluiting 8: Snelheid op rijstand 21

De bouwsteen D is zinvol voor in en uitvoegen en verkeerslichten. Dit werkt met decoders DCO1XF, DC02XF en DC03XF of hoger.

Aansluiting 1: Stoppen en knipperlichten uitschakelen (Stoptijd instelbaar d..m.v. CV 108) Aansluiting 2: Stoppen met linker richtingaanwijzers aan (Stoptijd instelbaar d..m.v. CV 108) Aansluiting 3: Stoppen met rechter richtingaanwijzers aan (Stoptijd instelbaar d.m.v. CV 108) Aansluiting 4: Stoppen met alarmlichten aan (Stoptijd instelbaar d.m.v. CV 108) Aansluiting 5: Rijden/optrekken met rijstand zoals opgegeven in CV 110 en richtingaanwijzers UIT Aansluiting 6: Rijden/optrekken met rijstand zoals opgegeven in CV 110 en richtingaanwijzers links (knippertijd instelbaar d.m.v. CV 109) Aansluiting 6: Rijden/optrekken met rijstand zoals opgegeven in CV 110 en richtingaanwijzers rechts (knippertijd instelbaar d.m.v. CV 109) Aansluiting 6: Rijden/optrekken met rijstand zoals opgegeven in CV 110 en alarmverlichting AAN (knippertijd instelbaar d.m.v. CV 109)

Dipswitch 5:

Met de bouwsteen E kan een bushalte bedient worden. Dit werkt met decoders DCO1XF, DC02XF en DC03XF of hoger.

Aansluiting 1: Snelheid op rijstand 0 (werkt dus als de Faller stopspoel) Aansluiting 2: Bus stopt, richtingaanwijzers UIT, Binnenverlichting AAN (Stoptijd instelbaar d.m.v. CV103) Aansluiting 3: Bus stopt, richtingaanwijzers UIT, Binnenverlichting UIT (Stoptijd instelbaar d.m.v. CV103) Aansluiting 4: Bus stopt, richtingaanwijzers rechts AAN, Binnenverlichting AAN (Stoptijd instelbaar d.m.v. CV103) Aansluiting 5: Bus stopt, Alarmverlichting AAN, Binnenverlichting AAN (Stoptijd instelbaar d.m.v. CV103) Aansluiting 6: Bus vertrekt met rijstand zoals opgegeven in CV 105, richtingaanwijzers links AAN, (Knippertijd instelbaar d.m.v. CV106) Aansluiting 7: Bus komt aan met rijstand zoals opgegeven in CV 102, richtingaanwijzers rechts AAN, (Knippertijd instelbaar d.m.v. CV101) Aansluiting 8: Snelheid op rijstand 0 (werkt dus als de Faller stopspoel echter de auto’s remmen langzaam af)

Functies E2 – E7 worden alleen gevoerd door voertuigtype 13, 14 en 15 zoals opgegeven in CV 100!

Dipswitch 6:

De bouwsteen F is nodig om samen met de „Rollenden Landstraße“ het anti botsing systeem uit te schakelen, zodat de vrachtwagens op de juiste plaats op een wagon stoppen. De functie „Reedcontact negeren“ wordt gebruikt om bijv. meteen brandweer over een ingeschakelde stopspoel op een kruising te kunnen rijden. Dit kan alleen als het reedcontact niet als motorrem gebruikt wordt.

Aansluiting 1: Anti Botsing systeem uitschakelen Aansluiting 2: Anti Botsing systeem inschakelen Aansluiting 3: Reedcontact negeren Aansluiting 4: Reedcontact uitlezen Aansluiting 5: Lichtsensor uitschakelen (alleen met decoder DC0XF) Aansluiting 6: Lichtsensor inschakelen (alleen met decodeer DC0XF) Aansluiting 7 en 8: geen functie

Dipswitch 7:

De bouwstenen G is een combinaties van A en B.

Aansluiting 1: Snelheid op rijstand 0  (werkt dus als de Faller stopspoel) Aansluiting 2: Zwaailampen en flitsers AAN Aansluiting 3: Zwaailampen en flitsers UIT Aansluiting 4: Richting aanwijzers links AAN Aansluiting 5: Richting aanwijzers rechts AAN Aansluiting 6: Richting aanwijzers UIT Aansluiting 7: Snelheid op rijstand 14 Aansluiting 8: Snelheid op rijstand 28

Dipswitch 8:

De bouwstenen H is een combinaties van A en B. Werkt met decoders DC0*XF.

Aansluiting 1: Snelheid op rijstand 0  (werkt dus als de Faller stopspoel) Aansluiting 2: Verlichting 1, Richting aanwijzers, Zwaailicht en flitsers UIT Aans;uiting 3: Verlichting 1 AAN Aansluiting 4: Richting aanwijzers links AAN Aansluiting 5: Richting aanwijzers rechts AAN Aansluiting 6: Zwaailichten en flitsers AAN Aansluiting 7: Snelheid op rijstand 14 Aansluiting 8: Snelheid op rijstand 28