Welkom op MiniatuurA.nl!

De sturing van het systeem kan op verschillende manieren. Dit artikel is bedoeld om het voor iedereen duidelijker te maken. Daarom hieronder een (korte) uitleg van de verschillende manieren.

Sturing kan op de volgende manieren:

1. Autonoom rijdend: Zelfstandig sturing zonder beïnvloeding van buitenaf

2. Autonoom rijdend: Zelfstandig sturing met b.h.v. de automatische functies in de DC-Car decoder

3. Autonoom rijdend: Zelfstandig sturing met beïnvloeding d.m.v. bestaande Faller Car Systeem besturing componenten

4. Autonoom rijdend: Korte afstand infrarood sturing met DC-Car Functiebouwstenen

5. Computer gestuurd of autonoom rijdend: Korte afstand infrarood sturing met een DCC centrale en een eventueel aangesloten computer

6. Computer gestuurd rijdend: Sturing d.m.v. lange afstand infrarood met de DCC Booster, een DCC centrale en eventueel aangesloten PC met bijvoorbeeld iTrain/iCar, Windigipet, Traincontoller + Street, enz.

 

  1. Zelfstandig sturing zonder beïnvloeding van buitenaf.

Dit is de simpelste manier om een realistisch weggedrag met meerder rijdende auto’s te creëren. De auto’s kunnen hierbij geheel zelfstandig rijden zonder beïnvloeding van buitenaf. Mits correct ingestelden met een niet te groot onderling snelheidsverschil zullen de auto’s zonder botsingen hun weg kunnen vinden. Het spreekt voor zich dat er geen beveiliging is bij kruisingen en overwegen we hebben het hier immers over sturing zonder beïnvloeding van buitenaf.

  1. Zelfstandig sturing met b.h.v. de automatische functies in de DC-Car decoder.

Wilt u meer variatie en bepaalde voertuigen zelfstandig ook functies laten uitvoeren dan kunt u gebruik maken van de in gebouwde automatiek functies zoals het bushalte automatiek of het brandweer automatiek. Hiervoor dient het desbetreffende voertuig te worden voor zien van de HG1 Hallsensor optie. Middels twee magneetjes, die in het wegdek verstopt zijn, worden de functies ingang gezet. Bij het bushalte automatiek betekend dit dat bij het passeren van de eerte magneet de rechter richtingaanwijzers aan gaan en de snelheid wordt verlaagt. Bij passeren van de tweede magneet stopt de bus gedurende een in de decoder geprogrammeerde tijd. Na het verstriken van deze tijd gaan de linker richtingaanwijzers aan en zal de bus weer vertrekken. Het brandweer automatiek werkt op een zelfde manier. Uiteraard kunnen deze automatieken ook voor andere voertuigen gebruikt worden zoals bijvoorbeeld een vuilniswagen of een koeriersdienst.

Heeft u echter al een Faller Car Systeem baan liggen welke is uitgevoerd met de bekende FCS besturing componenten zoals bijv. de stop spoel dan komen we op de volgende mogelijkheid:

  1. Zelfstandig sturing met beïnvloeding d.m.v. bestaande Faller Car Systeem besturing componenten.

De werking is zoals hierboven geschetst echter door gebruik te maken van de standaard Faller stop spoelen en schakelingen, die het reedcontact in de auto activeren, kunnen we de auto’s beïnvloeden. Het remmen gaat hierbij abrupt, wel lichten de remlichten op. Optrekken gaat met de in de decoder ingestelde optrek vertraging. Staat een auto op een stop spoel stil dan zal het achteropkomend verkeer door het Anti Botsing Systeem achter de voorganger stoppen. Rijdt de voorganger weg dan zal het achterliggende verkeer ook netjes één voor één optrekken zoals dat in werkelijkheid ook gebeurd

Dit geeft al een realistisch wegverkeer het kan echter nog beter….

  1. Sturing d.m.v. korte afstand infrarood en DC-Car Functiebouwsteen.

De auto’s zijn standaard uitgerust met infrarood ontvangers aan de voorzijde. Deze ontvangers “kijken” vooruit om te zien of er een voorganger is en met welke snelheid deze wordt bestuurd.

Via deze infrarood ontvangers is het ook mogelijk om d.m.v. infrarood zenders (LED’s) de auto’s van commando’s te voorzien. Deze LED’s dienen dan wel binnen het bereik van de ontvangers te zijn geplaatst. Dat kan dus eenvoudig langs de kant van de weg in geparkeerde auto’s, wegmarkeringpaaltjes, vuilnisbakken, enz. Het bereik van de ontvangers is een aantal centimeters.

Claus Ilchman heeft een Functie bouwsteen ontwikkeld die de DCC commando’s voor bepaalde functies uitzenden. Zo kunnen we dus op een bepaalde lokatie de richtingaanwijzers aanzetten, de snelheid verminderen of een andere gewenste functie bedienen. De functie is onafhankelijk van het adres van de auto en geldt daarmee dus voor iedere auto. Middels schakelingen zijn de IR zender LED’s al dan niet inschakelbaar te maken zodat er dus geselecteerd, commando’s gestuurt kunnen worden. Het weggedrag is uitermate realistisch doordat het Anti Botsing Systeem tenvolle benut wordt. De auto’s kunnen langzaam af remmen (door verschillende snelheid commando’s te sturen) en trekken vertraagd op (ook instelbaar d.m.v. CV’s.>

  1. Korte afstand infrarood sturing met een DCC centrale en een eventueel aangesloten PC.

Een stap verder gaat het met de directe besturing vanuit een DCC centrale zoals bijv. de Intellibox. Bij het DC-Car Systeem kan dat al met een investering van slechts enkele Euro’s. Door de infrarood LED’s, langs de kant van de weg, middels een weerstand en een diode op de rails uitgang van bijv. de Intellibox aan te sluiten wordt het mogelijk om de auto’s geadresseerd, dus individueel, aan te sturen. Hiermee is het mogelijk om de snelheid en de functies via de DCC centrale te besturen. De auto’s reageren dan net als locomotieven of treinstellen. En kunnen dan dus ook gelijktijdig in een mix van trein en auto, bedient worden. Duidelijk zal zijn dat we voor de auto’s wel andere adressen moeten kiezen dan voor het tractiemateriaal op de spoorbaan.

Bij deze manier van sturen komt er echter wel een probleem om dehoek kijken. Een DC-Car decoder kan bij deze manier van sturing tegenstrijdige opdrachten ontvangen. Bijvoorbeeld een voorligger laat de snelheid verminderen terwijl de DCC centrale misschien dan net aangeeft snelheid verhogen. Het signaal van de voorligger krijgt in dit geval voorrang. Dit maakt dat de auto op dat moment niet meer bedient kan worden via de DCC centrale.>

Bij deze manier van sturen wordt het ook mogelijk om een op de DCC centrale aangesloten PC het wegverkeer te laten sturen. Helemaal super toch….!!

  1. Sturing d.m.v. lange afstand infrarood en DCC Centrale.

Nog mooier zou natuurlijk zijn als we de auto’s zouden kunnen sturen met 1 of slechts enkele IR diodes die boven de baan zijn aangebracht. Dat zou een aanzienlijke vereenvoudiging van de aanleg van het systeem betekenen. Wel nu, dit is ook mogelijk met de optioneel leverbare Infrarood ontvanger LCIR die ingebouwd wordt in de auto’s.

Waarom nog een IR ontvanger als er al standaard al een is ingebouwd, zult u zich wellicht afvragen. Wel, dat laat zich als volgt verklaren:

De standaard IR ontvanger werkt met een ongecodeerd signaal. Infrarood licht is licht met een bepaalde golflengte en komt ook in de natuur voor in de vorm van zonlicht of licht van o.a. TL buizen en (halogeen)lampen. Deze lichtbronnen treden dan ook op als een soort stoorzender voor de standaard IR ontvangers. Vandaar ook dat het bereik van deze IR ontvangers maar kort is. En dat is ook precies wat nodig is voor de toepassing als Anti Botsing Systeem in onze modelauto’s. Hieruit blijkt echter ook dat direct zonlicht of een sterke lichtbron op korte afstand van ons auto verkeer roet in het eten kunnen gooien. Sturing met een ongecodeerd signaal over een langere afstand is dus niet aan te bevelen.

Door nu gebruik te maken van gecodeerd/gemoduleerd IR signaal, zoals dat ook bij de afstandsbediening van uw TV toestel gebeurt, kunnen we het bereik aanzienlijk vergroten. Uw afstandsbediening van de TV werkt immers ook over een behoorlijke afstand en heeft daarbij ook weinig last van omgevingslicht. Wel, de LCIR is een ontvanger met ingebouwde decoder/demodulator. Door deze in te bouwen in de auto’s zullen we dus instaat zijn om over een aanzienlijk grotere afstand onze auto’s te besturen. Echter……er moet wel een codering/modulatie van het signaal plaats vinden want de LCIR zal onze DCC commando’s niet onvertaald kunnen ontvangen en doorgeven. Hier voorheeft Claus Ilchmann de DCC Booster ontwikkeld. De DCC Booster codeert/moduleert het DCC signaal naar een signaal wat de LCIR kan ontvangen. Door aan de DC-Car Booster één of meerdere speciale IR zender LED’s te schakelen en deze boven de modelbaan op te hangen zijn we nu dus in staat om met enkele IR LED’s de auto’s over een bereik van meerdere meters te sturen.

Ook bij deze manier van sturen is het dus mogelijk om een op de DCC centrale aangesloten PC het wegverkeer te laten sturen.

Zowaar een prachtig stukje techniek wat ons als modelbouwers weer ten diens te staat.